VIOEDU - Luyện thi Violympic

VioEdu và Violympic là 2 hệ thống học trực tuyến được phát triển bởi tập đoàn FPT. Violympic là trang thi dành cho học sinh, còn VioEdu là trang hỗ trợ học tập, học sinh được học kiến thức thông qua các Video hoạt hình, bài luyện tập đa dạng, đánh giá điểm mạnh yếu và đưa ra lộ trình học tập tương thích với từng em.

Chức năng

  • Luyện thi các vòng của Violympic
  • Đề thi Violympic qua các năm
  • Dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6
  • Bao gồm tất cả các game của Violympic