Tính năng dành cho Phụ huynh

Phụ huynh học sinh tải App trên điện thoại tại Apple Store hoặc Google Play bằng cách search từ khóa “VioEdu”. Đăng nhập và sử dụng.

Tại đây phụ huynh có thể xem toàn bộ báo cáo, đánh giá, nhận xét chi tiết của con bao gồm các thông tin như bên dưới:

Khi giáo viên giao bài tập, bài kiểm tra hoặc nhận xét học sinh, phụ huynh sẽ nhận được thông báo trên App.