Chức năng dành cho Học sinh

I. Chức năng dành cho Học sinh

Học sinh đăng kí trên hệ thống sẽ được chia làm 2 loại:

  • Học sinh đăng kí tự do
  • Học sinh đăng kí thông qua nhà trường

Các chức năng dành cho cả 2 loại tài khoản học sinh bao gồm:

  1. Học tập thông qua bài giảng video, luyện tập.
  2. Đánh giá, nhận xét, báo cáo tình hình học tập.
  3. Thống kê thành tích đạt được.

Các chức năng dành riêng cho tài khoản học sinh đăng kí thông qua nhà trường:

  1. Làm bài tập về nhà
  2. Làm bài kiểm tra

I.1 Học tập, luyện tập

Học sinh khi đăng nhập vào hệ thống nếu đã sử dụng hệ thống trong một khoảng thời gian sẽ thấy giao diện màn hình có thanh điều hướng như bến dưới:

Hệ thống hiển thị 3 phần thông tin:

Các kỹ năng còn yếu: đây là những kỹ năng học sinh đã thực hiện luyện tập tuy nhiên chưa đạt được kết quả cao.

Nhiệm vụ dành cho bạn: Mỗi ngày hệ thống sẽ tạo ra các nhiệm vụ học tập để học sinh có thể hoàn thành và nhận thưởng Kim cương.

Lộ trình học tập: Dựa trên quá trình học tập và luyện tập của mỗi học sinh hệ thống sẽ đưa ra lộ trình học tập gợi ý phù hợp với từng cá nhân học sinh.

Để luyện tập một kỹ năng bất kỳ học sinh cần thông qua các bước sau:

Nhấn chọn trên thanh Menu điều hướng hệ thống sẽ chuyển qua giao diện danh sách các kỹ năng theo đúng khối lớp của học sinh:

Tại giao diện như hình vẽ chọn kỹ năng mà bạn muốn học tập.

Với mỗi kỹ năng bạn sẽ được xem 1 video lý thuyết. Sau khi xem xong video lý thuyết bạn có thể nhấn phía bên dưới để tiến hành luyện tập.

Cách thức tính điểm cho phần luyện tập như sau:

Video lý thuyết

Kim cương thưởng

Trong giao diện luyện tập nếu trả lời sai hệ thống sẽ hiển thị ra phần giải thích

Nhấn để tiếp tục luyện tập. Nếu trả lời đúng sẽ được cộng điểm theo quy định. Khi đạt các mốc điểm như 70 – 80 – 90 – 100 bạn sẽ nhận được Kim cương thưởng (Kim cương này sẽ dùng để mua các vật phẩm trong bộ sưu tập, mở khóa avatar tại mục Thành tích). Đạt mốc 100 bạn sẽ được tặng thêm bằng khen đến từ hệ thống.

I.2 Đánh giá, nhận xét, báo cáo

Nhấn chọn trên thanh Menu điều hướng để xem toàn bộ phần đánh giá, nhận xét, báo cáo. Trong mục này bạn có thể xem .

Đánh giá chung: xem tổng quan và chi tiết quá trình học tập trong 1 khoảng thời gian nhất định.

Nhấn vào các ô màu để xem chi tiết

Lịch sử luyện tập: Xem chi tiết lịch sử luyện tập theo từng ngày, tháng… số phút luyện tập trên hệ thống, chi tiết từng câu hỏi đã luyện tập.

  • Tiến độ học tập: Xem tiến độ học tập theo từng kỹ năng đã học.

I.3 Thành tích

Nhấn  trên thanh Menu điều hướng để xem toàn bộ thành tích đã đạt được trong quá trình học tập.

Nhấn để xem và mua Bộ sưu tập

I.4 Làm bài tập về nhà, bài kiểm tra (dành cho tài khoản học sinh đăng kí qua trường)

Nhấn trên thanh Menu điều hướng để thực hiện làm bài tập về nhà và bài kiểm tra được giáo viên giao. Kéo xuống để xem danh sách bài tập và bài kiểm tra như hình:

Sau khi làm bài xong hệ thống sẽ thông báo ngay số điểm và thời gian làm bài