Tính năng dành cho nhà trường – Tài khoản Admin

I. Tài khoản Admin

Sau khi đăng nhập hệ thống sẽ chuyển qua giao diện chức năng Quản lý môn và có thanh menu điều hướng như hình trên. Đối với tài khoản Admin của nhà trường cần lưu ý các chức năng như sau:

(Những chức năng còn lại như: Giao bài tập, Bài kiểm tra, Thống kê sẽ được hướng dẫn chi tiết tại phần tài khoản dành cho giáo viên)

(Lưu ý: Nếu khi đăng nhập giao diện không xuất hiện thanh menu điều hướng như trên, giữ phím Crlt và nhấn phím “-“ trên bàn phím để thu nhỏ giao diện website thanh menu này sẽ xuất hiện)

I.1 Quản lý môn

Khi click vàohệ thống sẽ có giao diện như ảnh bên trái. Ngoài môn Toán VioEdu có sẵn hệ thống hỗ trợ nhà trường tạo ra tất cả các môn học khác.

Tại giao diện này admin có thể tạo ra các môn mới bằng cách nhấn , sẽ xuất hiện phần điền tên môn như sau:  , admin điền tên môn muốn tạo và nhấn để tạo môn.

Tại giao diện mục lục như hình bên trái, Admin có thể thay đổi tên các tuần để tạo ra mục lục môn học như ý muốn bằng các nhấn vào biểu tượng . Để tạo ra các mục nhỏ hơn cho từng tuần nhấn vào biểu tượng

Đây sẽ là khung chương trình cho một môn học, nó giống như các ngăn tủ để giáo viên nhà trường có thể nhập nội dung các câu hỏi vào và quản lý.

Sau khi tạo môn mới cần gán lớp để quy định môn này thuộc các khối lớp nào. Admin cần lựa chọn môn họcchọn lớp như hình bên trái. Sau đó nhấn hệ thống sẽ tạo mặc định Mục lục cho môn học này với khối lớp đã chọn là 35 tuần học như ảnh bên dưới.

I.2 Quản lý chung

I.2.1. Quản lý khối lớp

Khi nhấn vào  hệ thống sẽ có giao diện như ảnh bên trên. Phần Quản lý chung sẽ bao gồm các chức năng:

 • Quản lý khối lớp
 • Quản lý giáo viên
 • Quản lý học sinh
 • Cài đặt chung

Giao diện đầu tiên sẽ là phần quản lý khối lớp. Tại phần này Admin có thể tạo ra các lớp dành cho từng khối bằng cách lựa chọn “Khối” – phần khối này sẽ được hiển thị theo từng trường. Ví dụ: trường Tiểu học (Khối 1 – khối 5), trường THCS (khối 6 – khối 9), trường THPT (khối 10 – khối 12).

Điền thêm “Tên lớp” sau đó nhấn  như ảnh trên để tạo ra 1 lớp mới theo khối đã chọn.

Lưu ý: Admin có thể xóa lớp đã tạo nếu tạo nhầm nhưng chỉ khi trong lớp đó chưa có bất cứ một học sinh nào. Trường hợp trong lớp đã có học sinh admin sẽ không thể xóa lớp này.. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo như hình dưới.

I.2.2. Quản lý giáo viên

Khi nhấn vào hệ thống sẽ chuyển sang giao diện Quản lý giáo viên như hình trên. Tại đây admin có thể tạo ra tài khoản giáo viên mới bằng cách điền các thông tin như hình:

(Lưu ý: Những thông tin có dấu  là những thông tin bắt buộc). Sau đó nhấn vào hệ thống sẽ tạo ra một tài khoản giáo viên mới bao gồm các thông tin cá nhân như đã nhập và thông tin về tài khoản của giáo viên:

Trong đó tên tài khoản chính là email giáo viên mật khẩu được hệ thống sinh ra ngẫu nhiên  . Giáo viên có thể đăng nhập và đổi mật khẩu để sử dụng tài khoản này.

Bên cạnh chức năng tạo tài khoản Admin còn có các chức năng khác để quản lý từng giáo viên phía bên tay phải. Cụ thể các chức năng như sau:

Nhấn vào  giao diện sẽ xuất hiện như hình dưới đây

Tại giao diện này admin có thể thay đổi các thông tin cá nhân của giáo viên và có thể quy định giáo viên này được quản lý bộ môn gì bằng cách chọn các môn trong phần môn như hình bên trên.

Admin có thể đổi mật khẩu cho tài khoản giáo viên bằng cách nhấngiao diện đổi mật khẩu sẽ hiện ra. Admin chỉ cần nhập mật khẩu mới và nhấn như hình dưới đây:

 

Admin cũng có thể quy định khối lớp giáo viên được quản lý bằng cách nhấn  và chọn những lớp giáo viên được quản lý.

Cấp quyền duyệt câu hỏi Bài kiểm tra cho các giáo viên trưởng bộ môn hoặc giáo viên phụ trách bằng cách nhấn

Cấp quyền quản lý cho những giáo viên khác trong Ban giám hiệu nhà trường bằng cách nhấn

                                     Hoặc xóa tài khoản giáo viên bằng cách nhấn

 

Bên cạnh việc gán lớp cho từng giáo viên. Để thuận tiện cho việc quản lý hệ thống hỗ trợ thêm chức năng Gán giáo viên vào lớp. Khi nhấn vào Gán giáo viên vào lớp, Admin có thể gán đồng loạt nhiều giáo viên vào một lớp như hình dưới đây:

Sau khi lựa chọn đủ giáo viên cho lớp học, nhấn để lưu thông tin.

 

I.2.3 Quản lý học sinh

Khi nhấn vào  hệ thống sẽ chuyển sang giao diện Quản lý học sinh như hình trên. Tương tự như phần quản lý giáo viên, để tạo ra một tài khoản học sinh mới Admin chỉ cần điền đủ các thông tin cơ bản như hình bên dưới:

Những thông tin có dấu vẫn là những thông tin bắt buộc. Đối với tài khoản học sinh hệ thống sẽ tự động dựa trên Họ tên của học sinh để tạo ra tài khoản và mật khẩu cho học sinh Admin cũng có thể tạo tên đăng nhập cố định cho học sinh theo ý muốn bằng cách nhập tên tài khoản vào Tên đăng nhập.

Lưu ý: Khi tài khoản học sinh được tạo thành công hệ thống sẽ tự động tạo ra một Tài khoản phụ huynh đi kèm với tài khoản học sinh có dạng: ph_tên tài khoản học sinh và liên kết với tài khoản học sinh vừa tạo.

Admin cũng có thể Quản lý tài khoản học sinhphụ huynh theo các chức năng như hình bên trái, cụ thể như sau:

 • Sửa thông tin cá nhân của học sinh bằng cách nhấn
 • Đổi mật khẩu cho học sinh bằng cách nhấn
 • Đổi mật khẩu cho tài khoản của phụ huynh bằng cách nhấn
 • Hoặc xóa tài khoản học sinh bằng cách nhấn

Bên cạnh việc quản lý tài khoản học sinh. Admin còn có thể:

 • Tải file excel danh sách toàn bộ học sinh trong lớp bao gồm tất cả các thông tin cá nhân, tài khoản học sinh, tài khoản phụ huynh đi kèm bằng cách nhấn  sau đó admin hoặc giáo viên có thể sử dụng file này để gửi thông tin đến phụ huynh và học sinh.
 • Tải file excel danh sách thống kê các bài kiểm tra của từng học sinh bằng cách nhấn
 • Chuyển lớp cho học sinh bằng cách nhấn
 • Và cuối cùng là khôi phục tài khoản học sinh đã Xóa bằng cách nhấn  

I.2.4 Reset BTVN

Chức năng này mặc định chỉ dùng riêng cho tài khoản Admin tuy nhiên tài khoản Admin có thể gán quyền cho giáo viên trong trường được phép Reset, gia hạn, chấm lại điểm bài tập về nhà nếu muốn.

https://lh6.googleusercontent.com/Zc8N27P5MLdJmY71ZK9H6ilOZcJzT0QzszMqSBCMmOMdXi593fFFR3T33M-dU7OTOu3l_ZHfVY6pqfd3ciOSrcGx6csUewzZR0PdNJp--tGkIWvcjRx02d0NfNhhitwyAD7PLrxCpc0

Di chuột vào mục trên thanh menu điều hướng. Bấm vào để sử dụng tính năng reset Bài tập về nhà (BTVN) như hình trên.

https://lh3.googleusercontent.com/0gbhMF5y7iHsRqcA-W5s0QhwXkNiLZ5_kSyycsjXYh_60Rh6h6iKDrAU6srdkaU7fLeRu_etzJPySGEq0J5ibJQeIjLumZy7XHeXGYWLTalD6JpdEsuHY8P8Ou5V2qqfgMngf7lVT3k

Bước 1: Tìm BTVN mà bạn muốn reset.
Để tìm được chính xác, bạn cần chọn môn họcsố ngày lùi lại để hiển thị những BTVN của môn đó trong khoảng thời gian trước thời điểm hiện tại.

Bước 2: Tìm đến đúng BTVN mà bạn muốn khởi tạo lại và bấm vào nút Reset màu vàng cam.

Một khung thông báo sẽ xuất hiện như hình bên trái. Admin có thể reset BTVN theo 2 hình thức

 • Reset bài tập cho  . Khi đó toàn bộ học sinh được giao BTVN này sẽ phải làm lại bài tập.
 • Reset bài tập  Bạn sẽ cần nhập mã tài khoản của từng học sinh mà bạn muốn reset BTVN trong ô trống liền dưới giống như hình bên trái.

Để tiến hành thiết lập lại, bấm . Nếu muốn thay đổi ý định, bấm để trở về bước trước.