Tính năng dành cho nhà trường – Tài khoản giáo viên

I. Tài khoản giáo viên

Admin của nhà trường sẽ tạo ra tài khoản GV và gán quyền quản lý môn học, khối lớp cho từng giáo viên.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản GV. Sau khi đăng nhập vào tài khoản GV hệ thống sẽ hiển thị ngay màn hình Quản lý học sinh:

Đối với phần Quản lý học sinh, tài khoản của GV có các chức năng giống như tài khoản Admin của nhà trường

Chỉ khác 1 phần duy nhất đó là tài khoản của GV không có quyền “Khôi phục tài khoản học sinh” khi đã bị Xóa.

Bên cạnh chức năng Quản lý học sinh tài khoản GV còn có các chức năng như sau: Tạo câu hỏi, Giao bài tập, Bài kiểm traThống kê.

I.1 Tạo câu hỏi 

https://lh4.googleusercontent.com/Jcva0A5x1jSDOnrnQYj0Hr05N5yJiNjNMhZhQ_ebNfjpWvA7uhoFfuKX_1qrCmzBxlkhZpMoBWE9CznCHcujvAkBVOfOjWHAYWketPmp23pwi5JbCJpgHAsSZkgJVi854EGJ6SoENws

Bấm  trên thanh menu điều hướng để tìm đến tính năng tạo câu hỏi. Giao diện sẽ xuất hiện như hình trên. Tại màn hình này GV có thể tìm kiếm những câu hỏi mình đã nhập theo các trường thông tin như:

 • Môn học
 • Khối lớp
 • Phạm vi sử dụng (thực hành/ kiểm tra)
 • Mức độ nhận biết (nhận biết/ thông hiểu/ vận dụng/ vận dụng cao)
 • Câu hỏi tạo từ ngày
 • Mục lục (chuyên đề – chủ đề – kỹ năng)
 • Mã bài tập về nhà (Dùng để quản lý và tìm kiếm bài tập một cách dễ dàng hơn)

Trên màn hình Ngân hàng câu hỏi bấm để vào chức năng thêm câu hỏi mới.

Hình bên trên là màn hình tạo câu hỏi. Trước khi nhập nội dung câu hỏi GV cần điền một số thông tin cơ bản sau:

 • Môn học
 • Khối lớp
 • Phạm vi sử dụng
 • Mức độ nhận biết
 • Mục lục
 • Tuần
 • Mã bài về nhà

Lưu ý: Những thông tin có dấu * là những thông tin bắt buộc phải điền. Sau khi đã điền hết thông tin cơ bản, GV cần chọn dạng câu hỏi tương ứng với câu hỏi của bạn. VioEdu cung cấp một số dạng câu hỏi như sau:

 

Tại phần nhập nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời cho bất cứ dạng câu hỏi nào. Hệ thống VioEdu đều hỗ trợ GV nhập nội dung dưới dạng text, hình ảnh, audio, công thức toán học, gán link dẫn bất kì…

Khi chọn phần nhập nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời bảng thanh công cụ sẽ hiện lên như ảnh trên. Trong đó:

Biểu tượng &  dùng để chèn công thức toán học theo 2 dạng tương ứng là LatexMath Type.

Biểu tượng dùng đẻ chèn ảnh, khi chọn biểu tượng này bảng giao diện sẽ hiện lên như sau:

 

Biểu tượng  dùng để chèn audio, cách thức chèn tương tự như việc chèn ảnh.

Lưu ý: Khi chèn ảnh hoặc đối với các công thức Toán học phức tạp và đã có sẵn trên Word GV có thể sử dụng công cụ hỗ trợ Snipping Tool có sẵn trên Window để cắt trực tiếp ảnh từ các nguồn và công thức Toán học từ Word sau đó sử dụng tổ hợp phím Crlt + C để copy và Crlt + V để dán trực tiếp vào nội dung trên hệ thống.

Ngoài những công cụ trên còn có rất nhiều các công cụ khác để căn chỉnh lề, chỉnh độ đậm, nhạt… để GV có thể tùy chỉnh nội dung sao cho hợp lý nhất.

I.1.1 Dạng chọn 1 đáp án

https://lh6.googleusercontent.com/4abonpWuBAKZUSdTEZ9SiGfSCpmcy9BVVWek-4Wtm9cKZ3wzSMdoFtu8InjJ_KfzXh8sdKEO1vZvtbwN-bVM5fnkRViPuM0CgpqGKzq7hz_qK1IOB-qH88xByDjOFZAD4bNTChrbAKM

 • Điền Nội dung câu hỏi
 • Cung cấp một số đáp án vào phần Câu trả lời. Mặc định, hệ thống đã tạo sẵn 4 ô để bạn nhập 4 đáp án khác nhau. Bạn có thể thêm đáp án bằng cách bấm vào và bớt đáp án bằng cách bấm nút https://lh6.googleusercontent.com/bVJ0dTyXZBxf2c3-AGlC30TAq6aJN0dM5lQA8AxmCi_mX3WbK7dqndoI8csdnO2G_3FZV7tZ_zxcgoJhJYwYekuPl6d59pl-8LBlUvfBK0SJVGtKF3IXvDJx5NvOuFsQv1zbsRvo5Kw màu đỏ
 • Chọn đáp án đúng trong số các đáp án mà bạn đã nhập bằng cách bấm vào nút hình tròn     ở bên trái của đáp án để nút chuyển sang màu xanh  https://lh4.googleusercontent.com/GODxHmXjTYg_rYxS1vpXpycHG9tMxlS6v8Sqqcaw-fxor8UMulL1l65KE5UBOIQ6p0p3m9FfJCXViJzaeD7MSBl17HWhkMeeYTcF8CQolJgoWlOYn2zEynGu0NhksFWQjDwdYa2Fcrg

Bạn có thể bấm để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn thành. Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:

https://lh3.googleusercontent.com/iTneX0gkE57gwfnewYPTYm9No9zMivmkIduEHFOw-WmaO1X_THT_1K44qqTU5PZayVxbB1JjH6-_58lj0wUbX2ZFjuUVoOdT8ABDrJISHu2b5lwtoitylo2KOnf7yR3jWerY3EzdsCk

I.1.2 Dạng chọn nhiều đáp án

https://lh4.googleusercontent.com/JxbJJwshMcaNgO_iVVbJWNXjOupuvj2Q4QAsf2s80PYMLKX1S7zQfUPCg7Ityv3qiWWV9pr09w8wS-suTvY94-8aleXShREiY6sbCwI6TjW7tb4-qWXoHagPCmx4VuTu_mpiyO2JDhM

 • Điền Nội dung câu hỏi
 • Cung cấp một số đáp án vào phần Câu trả lời. Mặc định, hệ thống đã tạo sẵn 4 ô để bạn nhập 4 đáp án khác nhau. Bạn có thể thêm đáp án bằng cách bấm vào  và bớt đáp án bằng cách bấm nút https://lh6.googleusercontent.com/bVJ0dTyXZBxf2c3-AGlC30TAq6aJN0dM5lQA8AxmCi_mX3WbK7dqndoI8csdnO2G_3FZV7tZ_zxcgoJhJYwYekuPl6d59pl-8LBlUvfBK0SJVGtKF3IXvDJx5NvOuFsQv1zbsRvo5Kw màu đỏ
 • Chọn tất cả đáp án đúng trong số các đáp án mà bạn đã nhập bằng cách bấm vào nút vuông  https://lh6.googleusercontent.com/n5sWkD8CIY_k3oUH0AKFPiBx-REAfHzuUwzGmPQz_k8plikVbtFobiQFWF7mr81_7Klj4nRpz9s6noOfDShPj-wx79P1xjoak-fVEJwazuR2hRgXLGGT2SiAlC-gUIkSaN2TrxqTI5E  ở bên trái của đáp án để nút chuyển thành https://lh6.googleusercontent.com/cimLobyBPfnZj4Oinf2GU9V8Vt_0nC3jwfhqw0jmh-qgJc2OfBMZgItIN-oV6yhIsk5gCDsdGeaJHeh2dLy84mNWqE8voS80G1bYWl6Sx47emvEl-yEYJZe4drTi2-W5kz2j94KcvW8

Bạn có thể bấm  để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm khi đã hoàn thành. Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:

https://lh4.googleusercontent.com/9EzcW_QNd5n6xBD8cn91pK40M_o6ayXslpOaR_p1vKkWSnCo4yix5YaDceK9i4-3NIL-Vi_Hgmtvat295gWj0omqPM5miBldu5vF4MiNTqEXltyHJOfMAIPuJJ88g1Xs7UH2aqnbPuQ

I.1.3 Dạng điền khuyết

https://lh3.googleusercontent.com/uCaZgcWyVV87qDkgkUCxEpBJi9pPhTN2fpMda7c0QKOyjON6D_NmHeBptiqHvGqdt1m3rBedD5qezf7OlNi0LEQ7WlJ8tE1GOpMwMkaU6cefr3i-oB8eLOR9OKadiPcqmjrbo2PTbrI

 

 • Điền Nội dung câu hỏi. Tại vị trí bạn muốn tạo ô trống, nhấn
 • Bạn có thể tạo nhiều ô trống trong 1 câu hỏi. Với mỗi ô trống câu hỏi bạn cần thêm 1 ô trống đáp án trong phần Câu trả lời bằng cách nhấn
 • Với mỗi ô trống, bạn cần nhập đáp án đúng cho ô trống đó với các Ô trống số 1, 2 tương ứng trong phần Câu trả lời. Nếu có nhiều phương án đúng cho cùng 1 ô trống bạn cần điền tất cả đáp án đó phân cách nhau bởi dấu ^^. Ví dụ: 10 ^^ số mười ^^ mười

Bạn có thể bấm để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm khi đã hoàn thành. Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:

https://lh4.googleusercontent.com/MxcwbqFzoceq10rm6E-v0QChvLNc1zJc6qOlIhIZ4BzSBy7iE_5ToC9v4G95SB582M8mSYoCFPws_F7BtuDIls7_WOgTU1-KeR0shOhpWVrF0V-GAUlLWtrbSmAZq3ZW9bp-XsmJjR8

I.1.4 Dạng Danh sách sổ xuống (DSSX)

https://lh4.googleusercontent.com/A8TbURCDS4uS9fMK2LBylXbAK_N6so6JKxqEiPuy-aH1vWHzl5wBhti4MpnE3Bc027HP-houVtU23EAnnCMBZeeEFLWOyzqyfuyzriQv7OIOybieE47h-zylGwS-TrBiC9PgFQT6lbU

 • Điền Nội dung câu hỏi. Tại vị trí bạn muốn tạo DSSX, nhấn
 • Bạn có thể tạo nhiều DSSX trong 1 câu hỏi. Với mỗi DSSX bạn cần thêm 1 danh sách đáp án trong phần Câu trả lời bằng cách nhấn
 • Với mỗi DSSX, bạn cần nhập các phương án lựa chọn cho danh sách tương ứng trong phần Câu trả lời. Bạn có thể thêm lựa chọn bằng cách nhấn . Nếu 2 DSSX có danh sách phương án giống nhau, bạn có thể nhấn để tiết kiệm thời gian tạo phương án mới.
 • Đánh dấu phương án đúng trong mỗi danh sách bằng cách bấm vào nút hình vuông https://lh6.googleusercontent.com/n5sWkD8CIY_k3oUH0AKFPiBx-REAfHzuUwzGmPQz_k8plikVbtFobiQFWF7mr81_7Klj4nRpz9s6noOfDShPj-wx79P1xjoak-fVEJwazuR2hRgXLGGT2SiAlC-gUIkSaN2TrxqTI5E ở bên trái của đáp án để nút chuyển thành https://lh6.googleusercontent.com/cimLobyBPfnZj4Oinf2GU9V8Vt_0nC3jwfhqw0jmh-qgJc2OfBMZgItIN-oV6yhIsk5gCDsdGeaJHeh2dLy84mNWqE8voS80G1bYWl6Sx47emvEl-yEYJZe4drTi2-W5kz2j94KcvW8

Bạn có thể bấm  để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn thành. Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:

https://lh6.googleusercontent.com/1YOrcuwTf8NXRy229hSUK1EG0RIYtyz88wqnf4Qo33JmUmkdQcppIdtkZCwggT9HjfYhSv5z28QaBgqL4izQEKB-nklOV21YA-NhMvxFoue1iis5ChtWWQDBZrZ8wyvDVS8IWsUvj8E

I.1.5 Dạng Ghép đôi (Nối đáp án giống nhau)

https://lh3.googleusercontent.com/AZ0UvVN05XsVO6n5dh624r1ZzVk1f-fIpTGH9MajTxz9XMNsqWYAeXmL4u9CysjTH3mcDREM2wtuTH_8HFcvQTqiNcUysVB2lP2OgUEIrbOWVX8EWEVtQ75IJx8_d2Gv-CxopikOB88

 • Điền Nội dung câu hỏi.
 • Điền Nội dung câu trả lời theo 2 cột: Cột bên phải gồm những phương án có thể kéo – thả vào cột bên trái là những cột gồm những thông tin cố định. Bạn có thể thêm đáp án bằng cách nhấn Bạn có thể tạo thêm phương án nhiễu trong cột bên phải bằng cách nhấn
 • Khi nhập, hãy chú ý rằng đáp án thuộc cùng một đôi trong câu trả lời đúng cần được nhập trên cùng 1 dòng. Bạn có thể bấm để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm  khi đã hoàn thành. Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây: https://lh4.googleusercontent.com/LYGHK3TvVhMioyA05bFvI6wOc0HT_xeDrZQr4uLAwu7lIMj7qlB7oVvda_rh3eup9CpSKLogZRdqVIgfZD7ed2Y2W_JdkVUiCzloSDW50g5_KQNrgknoIK88GdO6kUqdaZDJoVY898I

I.1.6 Dạng Tự luận
https://lh6.googleusercontent.com/9zUgHmmyGTQeG6Uo7qMsq2P8AaQzOaCqrcvGZ-hca0QYCzwcNf1WXouN_SttoAksnY7lVvpyAKa3bQxLFydZq0KuNk-wAGMkDT-5J_yJ96op4Rql0V32b0qZrxAcxiYjXm4P7ncKXF4 

 • Điền Nội dung câu hỏi.
 • Điền Câu trả lời
 • Bạn có thể bấm để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấm khi đã hoàn thành. Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:

https://lh3.googleusercontent.com/zDwr6PVgQC-ZxK5l9_Mk_uM6JR4RgSxECE87D3gvqIAiFDSytv8t2ge5NmSNvsRu-04iOEpyYohdiV8tJzcJR7xTA5gxX663qrCj3EjbcesTqLBoJ3Zm-CRYP-oqY5TsiTYFG4v6agc

I.1.7 Dạng Tổng hợp (Bài đọc)https://lh3.googleusercontent.com/XAKsTXnFGl4a33egZVsmtcpc3w7KGIw-tedPrRBHWdfxzv1BYjC5kfH8WLPSwk6GWbtT4fdMQLzVf8DxPWTrj0EIfLldn9qVKvFIz6mkayfQTEMPPZAt2__SdA_mTw43jo0CKqdrUPM 

 • Điền Nội dung câu hỏi.
 • Nhấn  rồi nhấn
 • Chọn một trong các dạng câu hỏi phụ
 • Nhập nội dung cho câu hỏi phụ, bấm câu hỏi phụ.
 • Bạn có thể bấm để xem câu hỏi sẽ được hiển thị cho học sinh ra sao và bấmkhi đã hoàn thành. Phần câu hỏi được hiển thị cho học sinh sẽ như hình dưới đây:

https://lh5.googleusercontent.com/eGr2wTFVndcrviLBli3p1zfPQ2rB2IHwJW3XR0KlgsY6fgthcwLjREt4Mbfjn67vEPcQkYuRVgSVmhyOlY4UXOzMqNjKsN_mDa5TjPeVx4pNkdAeY6iKQqlOYsfGfoAZnt2raLbwii0

I.2 Giao bài tập

Đối với chức năng giao BTVN hệ thống phân chia làm 2 dạng như sau:

 • Giao BTVN cho môn Toán VioEdu
 • Giao BTVN cho các môn khác (Do nhà trường tự nhập nội dung lên hệ thống) 

I.2.1 Giao BTVN cho môn Toán VioEdu

Nhấn  trên thanh menu điều hướng để sử dụng tình năng giao BTVN cho học sinh.

Màn hình sẽ hiển thị giao diện Tìm kiếm như hình trên. Tại đây GV có thể tìm kiếm tất cả các BTVN đã giao cho học sinh bằng cách:

 • Chọn môn
 • Chọn khối
 • Chọn lớp

Sau đó nhấn để tìm kiếm các BTVN đã tạo.

Để tạo BTVN mới cho học sinh nhấn

Bước 1: Điền thông tin về BTVN

Bạn sẽ được dẫn đến màn hình Tạo bài tập về nhà giống như hình trên.

Bước đầu tiên bạn cần điền những trường thông tin cơ bản cho BTVN được hiển thị trên màn hình:

 • Tên bài về nhà
 • Môn học: chọn (Đây sẽ là Môn Toán của VioEdu)
 • Khối & Lớp
 • Ngày bắt đầu & Ngày kết thúc (Học sinh chỉ được làm BTVN trong quãng thời gian này)
 • Số câu hỏi/mỗi kỹ năng
 • Số điểm/mỗi kỹ năng
 • Tuần học

Lưu ý: Số câu hỏi/mỗi kỹ năngSố điểm/mỗi kỹ năng là điều kiện khi học sinh hoàn thành 1 trong 2 điều kiện này sẽ được coi là hoàn thành BTVN.

Bước 2: Chọn kỹ năng

Trong danh sách bên tay trái như hình trên, chọn những kỹ năng mà bạn muốn giao cho học sinh làm ở nhà. Đối với Toán VioEdu các kỹ năng được chia theo từng Chương, Chủ đề, Chủ điểm rồi đến kỹ năng theo chuẩn sách GK. Bạn cũng có thể search tên kỹ năng bằng cách nhập tên trong ô

Những kỹ năng được chọn sẽ xuất hiện phía bên tay phải. Ví dụ ở đây là các kỹ năng . Để bỏ đi các kỹ năng không muốn chọn nữa nhấn bên góc phải của mỗi kỹ năng.

Lưu ý: Nếu chọn nhiều kỹ năng trong 1 bài tập, mỗi kỹ năng sẽ có số câu hỏi bằng với số câu trong phần Số câu hỏi/mỗi kỹ năng đã chọn phía trên.

Sau đó bạn có thể chọn ngay học sinh bằng cách nhấn  đê giao BTVN tự động. Với cách giao bài tự động này hệ thống giao BTVN sao cho phù hợp với năng lực học tập của từng em học sinh. Ưu điểm của cách giao bài tự động là cá nhân hóa việc giao BTVN tuy nhiên GV sẽ không thể quản lý ngân hàng các câu hỏi được giao.

Nếu muốn quản lý ngân hàng câu hỏi được giao thực hiện tiếp Bước 3 trước khi chọn học sinh.

Bước 3: Chuyển sang chế độ giao bài thủ công (quản lý ngân hàng câu hỏi đầu vào)

Để giao bài tập thủ công sau khi chọn kỹ năng, bạn cần đánh dấu vào ô vuông bên cạnh dòng Tự lựa chọn câu hỏi (tất cả các học sinh có câu hỏi giống nhau) như hình dưới đây.

Sau đó nhấn nút trên màn hình sẽ hiển thị khung cửa sổ chứa các câu hỏi cho giáo viên lựa chọn như sau:

Khung lựa chọn câu hỏi liệt kê các câu hỏi được hệ thống sinh ra dựa theo những tiêu chí đã thiết lập ở bước 1 & 2 (môn học, số lượng câu hỏi, các kỹ năng).

Bạn có thể điều chỉnh số lượng câu hỏi cho từng mức độ nhận biết (nhận biết/thông hiểu/vận dụng/vận dụng cao) rồi bấm nút

Nếu một câu hỏi trong danh sách không phù hợp với yêu cầu, bạn có thể bấm vào nút ở góc dưới bên phải của mỗi câu hệ thống sẽ lấy ra một câu hỏi ngẫu nhiên có cùng mức độ khó.

Khi hoàn thành, bấm ở cuối khung để quay trở lại màn hình trước.

Bước 4: Chọn học sinh

Khi đã quay trở lại màn hình Tạo BTVN và chắc chắn rằng thông tin ở các bước trước là chính xác, bạn có thể lựa chọn học sinh để giao BTVN bằng cách bấm nút ở cuối màn hình.

Mặc định, tất cả học sinh trong các lớp mà bạn đã chọn sẽ đều nhận được BTVN. Bạn có thể bỏ đánh dấu ô cạnh tên một học sinh để miễn BTVN cho học sinh đó.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh số lượng kỹ năng giao cho từng em học sinh bằng cách bỏ đánh dấu ô bên cạnh tên các kỹ năng được giao tại phần Kỹ năng được chọn như hình:

Cuối cùng nhấn để giao bài tới học sinh.

I.2.2 Giao BTVN cho các môn học khác (Do nhà trường nhập nội dung)

Tương tự như giao BTVN môn Toán VioEdu nhấn trên thanh menu điều hướng để sử dụng tình năng giao BTVN cho học sinh.

Để tạo BTVN mới cho học sinh nhấn

Bước 1: Điền thông tin BTVN

Bạn cần điền vào những trường thông tin được hiển thị trên màn hình giống hình bên trái:

 • Tên BTVN
 • Môn học
 • Khối & Lớp
 • Ngày bắt đầu & Ngày kết thúc
 • Tuần học

Bước 2: Chọn tuần trong Mục lục

Trong danh sách bên tay trái như hình trên, chọn những tuần (hoặc kỹ năng) trong danh sách Mục lục (dưới thanh tiêu đề Danh sách bài học).

Bạn có thể chọn nhiều tuần bằng cách bấm vào các ô vuông trước tên mỗi tuần. Những tuần được chọn sẽ được liệt kê ngay trên danh sách sổ xuống.

Để bỏ một tuần đã chọn, bấm vào ô vuông trước tên của tuần tương ứng trong danh sách sổ xuống.

Bước 3: Chọn câu hỏi

Sau khi bạn đã chọn tuần trong Mục lục, phần Danh sách câu hỏi phía dưới sẽ liệt kê những câu hỏi thuộc về các tuần đó như hình bên trái. Mặc định hệ thống chỉ lấy ra những câu hỏi bạn đã tự nhập vào trong thư mục Ngân hàng câu hỏi. Nếu bạn muốn lấy cả những câu hỏi của các GV khác dạy cùng khối lớp và bộ môn này bỏ dấu tích bên cạnh dòng

Nếu bạn đã đặt Mã bài tập cho các câu hỏi, bạn có thể nhập Mã bài tập để hệ thống tự động lọc ra tất cả các câu hỏi có cùng mã.

Bước 3: Chọn câu hỏi (tiếp)

Để đưa một câu hỏi vào BTVN, bấm chọn vào câu hỏi đó trong danh sách câu hỏi bên tay trái. Những câu hỏi được chọn sẽ được hiển thị trong cột Câu hỏi đã chọn bên tay phải như hình trên.

Để bỏ một câu hỏi ra khỏi BTVN, bấm vào nút X màu đỏ phía trên bên tay phải của câu hỏi đó trong danh sách Câu hỏi đã chọn.

Bước 4: Làm thử

Sau khi đã soạn xong đề bài BTVN, bạn có thể tự thử nghiệm bằng cách bấm vào nút ở phía dưới danh sách các câu hỏi.

Một cửa sổ làm bài tập sẽ được mở ra. Bạn sẽ được làm thử BTVN (mà bạn đang tạo) theo đúng giao diện mà học sinh của bạn nhìn thấy như hình dưới đây.

Bước 5: Chọn học sinh và giao bài tập

Khi đã quay trở lại màn hình Tạo BTVN và chắc chắn rằng thông tin ở các bước trước là chính xác, bạn có thể lựa chọn học sinh để giao BTVN bằng cách bấm nút ở cuối màn hình.

Mặc định, tất cả học sinh trong các lớp mà bạn đã chọn sẽ đều nhận được BTVN. Bạn có thể bỏ đánh dấu ô cạnh tên một học sinh để miễn BTVN cho học sinh đó.

Cuối cùng nhấn để giao bài tới học sinh.

I.3 Giao bài kiểm tra

Tương tự như chức năng giao bài tập phần giao bài kiểm tra cũng được chia ra làm 2 loại:

 • Giao bài kiểm tra sử dụng câu hỏi của môn Toán VioEdu
 • Giao bài kiểm tra cho các môn học khác

 Nhấn trên thanh menu điều hướng để sử dụng tính năng Giao bài kiểm tra.

Sau đó nhấn để tạo và giao bài kiểm tra mới cho học sinh. Thao tác thực hiện giao bài kiểm trac ho từng loại giống như giao BTVN cho học sinh chỉ khác một số thông tin cơ bản cần lưu ý như sau:

Đối với Bài kiểm tra GV có thể quy định được Thời gian làm bài (Ví dụ: 15 phút, 30 phút, 45 phút…)

 Thời gian mở/ thời gian đóng cho Bài kiểm tra được cài đặt chính xác đến từng giờ, phút.

I.4 Thống kê

Sau khi giao BTVN, Bài kiểm tra GV có thể kiểm tra thống kê chi tiết về kết quả cũng như quá trình làm bài của học sinh thông qua chức năng Thống kê. Chỏ chuột vào trên thanh menu điều hướng. GV sẽ được lựa chọn các chức năng thống kê sau:

 

 • Thống kê BTVN: GV có thể xem chi tiết BTV về nhà của học sinh tại đây, viết nhận xét cho từng học sinh theo từng bài tập.
 • Thống kê Kiểm tra: Gv có thể xem thống kê về bài kiểm tra của học sinh, chi tiết bài làm của từng học sinh, tải danh sách bài kiểm tra của học sinh về dưới dạng file excel.
 • Thống kê học sinh: Nhìn được bức tranh tổng quát về tiến độ học tập của từng em học sinh.
 • Thống kê kiến thức: Nhìn được bức tranh tổng quát theo từng kiến thức giảng dạy đối với từng khối lớp.