Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ công bố danh sách học sinh đạt giải Violympic cấp tỉnh năm học 2018-2019

0
787

Trải qua những ngày thi cấp tỉnh/thành phố Violympic năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã công bố danh sách học sinh đạt giải và được cấp giấy chứng nhận

Các ngày 22, 24, 27, 28 tháng 02 năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức kỳ thi Vật lí, giải Toán tiếng Anh, giải Toán tiếng Việt, Olympic tiếng Anh trên Interet cấp tỉnh năm học 2018-2019. Toàn tỉnh thành lập 47 hội đồng coi thi tại các huyện, thị, thành (Vật lí có 14 hội đồng; giải Toán tiếng Anh, giải Toán tiếng Việt có 17 hội đồng; Olympic tiếng Anh có 16 hội đồng) có 2.887 học sinh dự thi, trong đó: Giải Toán tiếng Việt lớp 5 có 730 học sinh dự thi; Giải Toán tiếng Việt lớp 9 có 282 học sinh dự thi; Giải Toán tiếng Việt lớp 12 có 125 học sinh dự thi; Giải Toán tiếng Anh lớp 4 có 378 học sinh dự thi; Giải Toán tiếng Anh lớp 8 có 106 học sinh dự thi; Vật lí lớp 9 có 191 học sinh dự thi; Vật lí lớp 12 có 85 học sinh dự thi; Olympic tiếng Anh lớp 5 có 610 học sinh dự thi; Olympic tiếng Anh lớp 9 có 251 học sinh dự thi; Olympic tiếng Anh lớp 11 có 129 học sinh dự thi căn cứ vào kết quả thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã duyệt và quyết định học sinh đoạt giải như sau:

– Vật lí lớp 9: 115 giải, trong đó: 6 giải Nhất; 28 giải Nhì; 34 giải Ba; 47 giải Khuyến khích.

– Vật lí lớp 12: 52 giải, trong đó: 3 giải Nhất; 11 giải Nhì; 16 giải Ba; 22 giải Khuyến khích.

– Giải Toán tiếng Anh lớp 4: 229 giải, trong đó: 13 giải Nhất; 54 giải Nhì; 71 giải Ba; 91 giải Khuyến khích.

– Giải Toán tiếng Anh lớp 8: 63 giải, trong đó: 3 giải Nhất; 16 giải Nhì; 19 giải Ba; 25 giải Khuyến khích.

– Giải Toán tiếng Việt lớp 5: 453 giải, trong đó: 23 giải Nhất; 107 giải Nhì; 145 giải Ba; 178 giải Khuyến khích.

– Giải Toán tiếng Việt lớp 9: 172 giải, trong đó: 9 giải Nhất; 43 giải Nhì; 51 giải Ba; 69 giải Khuyến khích.

– Giải Toán tiếng Việt lớp 12: 79 giải, trong đó: 4 giải Nhất; 19 giải Nhì; 22 giải Ba; 34 giải Khuyến khích.

– Olympic tiếng Anh lớp 5: 367 giải, trong đó: 16 giải Nhất; 92 giải Nhì; 109 giải Ba; 150 giải Khuyến khích.

– Olympic tiếng Anh lớp 9: 151 giải, trong đó: 7 giải Nhất; 39 giải Nhì; 44 giải Ba; 61 giải Khuyến khích.

– Olympic tiếng Anh lớp 11: 77 giải, trong đó: 4 giải Nhất; 16 giải Nhì; 25 giải Ba; 32 giải Khuyến khích.

Quyết định và danh sách học sinh đoạt giải đính kèm.
1. Quyết định về việc công bố giải. Xem tại đây
2. Danh sách học sinh đoạt giải. Xem tại đây

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây