Quy định chung Violympic

1. Giới thiệu về công ty Tên đơn vị: Ban tổ chức Violympic Quốc Gia Địa...

Thông tin hàng hóa trên website Violympic.vn

Tên hàng hóa: Phí duy trì tài khoản Violympic: thời hạn 01 năm họcTrị giá: 39.000 VND

Hướng dẫn kích hoạt phí duy trì tài khoản Violympic

Để sẵn sàng khởi động sân chơi Violympic năm học mới 2023-2024, BTC Violympic Quốc gia trân trọng thông báo tới các...

Hướng dẫn sử dụng Website Violympic

Chức năng dành cho Học sinh Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn xác thực số điện thoại trên Violympic

Từ ngày 19/07/2023 tất cả các tài khoản trên Violympic cần phải liên kết với 1 số điện thoại để xác thực...

Hướng dẫn thi tiếp bài thi khi gặp sự cố mất mạng internet trên...

Ban tổ chức trân trọng thông báo! Hiện tại BTC Violympic Quốc gia đã cập nhật hệ thống cho...

Thông báo số 01. Vòng cấp Trường Violympic năm học 2022-2023

BTC trân trọng thông báo Vòng thi Cấp Trường Violympic các môn thi Toán, Vật lí, Tiếng Việt năm...

Hướng dẫn thi vòng các cấp Violympic năm học 2022-2023

Vòng thi các cấp Violympic các môn thi Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh, Tiếng Việt, Vật lí năm học 2022-2023 sẽ...

Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi NETWORK REQUEST FAILED WITH STATUS 400, 403.

I. Lỗi 400 bad request, HTTP Error 403 là gì? 400 Bad Request Error là một...

Hướng dẫn duyệt thi vòng Quốc gia Violympic

Ban tổ chức trân trọng thông báo! Hiện tại Ban tổ chức Violympic Quốc gia đã hoàn thành...
- Advertisement -

TIN ĐÁNG CHÚ Ý

TIN PHỔ BIẾN